İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü • Peygamberimi Tanıyorum Bilgi Yarışması (üçüncüsü)
  Öğrencilere Hz. Muhammed'in Hayatını öğrenme fırsatı sunmak, Peygamber sevgisi kazandırmak, içinde bulunduğumuz toplumun değerlerini kavratmak ve Kutlu Doğum Haftasının tanıtımını yapmak amacıyla bilgi yarışması düzenlenmektedir. Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerindeki ortaokul 8.sınıf öğrencileri yarışmaya katılacaklardır. Yarışmanın takvimi şu şekildedir. 16 Şubat 2015 Okullara duyurulması 27 Şubat 2015 Son başvuru tarihi 01 Nisan 2015 Finale çıkacak okulların belirlenmesi için test sınavının yapılması 09 Nisan 2015 Final Yarışmasının yapılması 20 Nisan 2015 Saat: 10:00, Ödül töreni Yarışma, ATAŞEHİR- Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılacaktır.

 • "Gençlik Değerlerini Keşfediyor" kitap, konferans ve panel projesi
  Projenin amacı; 'Büyük Gelecekler Büyük Geçmişlerin Bilgi ve Birikimiyle Kurulur' sloganıyla eğitim-öğretim dünyamıza, kültür ve edebiyatımıza değerli bir ses katmak amacıyla, SADED, (Sanat Düşünce Eğitim Derneği) aracılığıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'yle gerçekleştirilecek olan İstiklal Marşı İstikbal Marşı 41 Dize 41 Yorum, Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca, Bir Neslin Ağabeyi Erdem Bayazıt ve Bir Neslin Üstadı Necip Fazıl Kısakürek isimli eserleri yazarlarıyla beraber okullarda öğrencilerle buluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Sporda Ahlak ve Kötü Alışkanlıklardan Korunma
  Gençliğin spora özendirilerek, kötü alışkanlıklara azaltılmasına katkı sağlamak için tüm Türkiye'de yapılması planlanan bir etkinliktir. Gençlik Spor Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü onaylıdır. Belirlenen okullarda "Kötü alışkanlıklardan korunma" konulu seminer verilecektir.

 • İmam Hatip Liselerinde Cevher Projesi
  İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin kişisel, sanatsal, felsefi, dini ve ahlaki yönden gelişimleri sağlamak için okullarda öğrencilerle yazarları buluşturmak amaçlanmaktadır

 • Necip Fazıl Kısakürek'i Anlamak (Şiir Okuma Yarışması)
  Necip Fazıl Kısakürek AİHL Necip Fazıl Kısakürek'i anma ve tanıma çerçevesinde İstanbul ili sınırları içerisinde Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında ''Necip Fazıl Kısakürek'i Anlamak''başlıklı yarışmayla öğrencilerin Necip Fazıl Kısakürek'i tanıma ve anlamaya özendirilmesi ve büyük şairin sevdirilmesini amaçlamaktadır. Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada Üsküdür AİHL ve Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek AİHL merkezlerinde yazılı eleme sınavı yapılacaktır. Birinci aşamada yüksek puan alan 20 öğrenci jüri önünde şiir okuma yarışmasına katılacaktır. Birinci öğrenciye Ümre (3000 TL), ikinci öğrenciye 2000 TL, üçüncü öğrenciye 1000 TL, dördüncü öğrenciye 500 TL, beşinci öğrenciye 250 TL ve 6-10 arası dereceye giren öğrencilere 100'er TL verilecektir. İlk 50 katılımcıya şairin ÇİLE isimli kitabı hediye edilecektir.

 • Süleymaniye Gezileri
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından, ile müdürlüğümüz arasında yapılan görüşmeler sonucunda tarihi mirasımızı tanıtmak amacıyla 'İstanbul'daki Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam-Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerimize yönelik İstanbul'un çeşitli tarihi mekânlarına geziler düzenlenmesi talep uygun görülmüştür. Belirlenen okullardan gönüllü öğrenciler pazar günleri öğretmenler gözetiminde Süleymaniye Camii'nden başlamak üzere kahvaltılı geziler düzenlencektir.

 • Ümraniye AİHL Kitap Okuma Yarışması
  Amaç: Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, kelime hazinelerini zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek, Türkçeye güzel ve doğru kullanma becerisini geliştirmektir. Proje kapsamında İstanbul'daki Anadolu imam hatip liselerine 6 çeşit kitaptan 10'ar takım gönderilecektir. Yarışma sonucunda ödül olarak 3 kişiye ümre, 3 kişiye balkan gezisi 4 kişiye anadolu gezisi verilecektir.

 • 2. Asım'ın Nesli / Mehmet Akif ERSOY Şiirlerini Ezberleme Yarışması
  Okulumuz Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anma ve tanıma çerçevesinde İstanbul ili sınırları içinde İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ÂSIM'IN NESLİ başlıklı yarışmayla öğrencilerin "Mehmet Âkif Ersoy'u Anlama/Tanıma" ya özendirilmesi ve Büyük İstiklal Marşı şairinin sevdirilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada yarışmaya katılan herkes yazılı sınava alınacaktır. Sonucunda ilk 30'a giren öğrenciler jüri önünde şiir okuma yarışmasına alınacaktır. Yarışma çerçevesinde İstanbul'daki 127 imam hatip lisesine 15 yarışma kitapçığı ve afiş gönderilmiştir.

 • 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu Yarışmaları
  Her türdeki ortaokul ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerimizin resim, kompozisyon ve şiir türleri ile vatan, millet, bayrak sevgisini güçlendirerek; duygularını Güzel Türkçemiz ile ifade etmelerini sağlamak. Ortaokul 6 ve 7. sınıf öğrencileri: RESİM Lise 10 ve 11. sınıf öğrencileri: KOMPOZİSYON Lise 10 ve 11. sınıf öğrencileri: ŞİİR

 • İstanbul İmam-Hatip Liseleri Spor Olimpiyatları
  Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı "2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Proje Destek Sözleşmesi" kapsamında İstanbul'daki Anadolu İmam-Hatip Liselerine yönelik olarak voleybol, basketbol, futbol, güreş, atletizm ve masa tenisi branşlarında "İstanbul İmam-Hatip Liseleri Spor Olimpiyatları" gerçekleştirme isteklerinin, öğrencilerin zihnen, bedenen ve ruhen gelişmelerinde faydalı olacağı düşünüldüğünden, programın Anadolu-İmam Hatip Liselerine duyurulması ilgi yazı ile istenilmektedir.

 • İstanbul İmam Hatip Liseleri 1. Bilim Kültür Sanat Günleri
  İlimiz genelinde Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencileri kültür, sanat ve bilim alanlarında bilinçlendirerek yetenekli öğrencileri ortaya çıkarmak, diğer öğrencileri kültür, sanat ve bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, ödüllendirme ve öğrencileri geleceği hazırlamak amacıyla, Müdürlüğümüz ile Ensar Vakfı, Önder (İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği), İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) arasında 28/11/2014 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. 7 Eylül 2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan ortaöğretim kurumlarının amaçlarına paralel olarak hazırlanan İstanbul İmam Hatip Liseleri 1.Bilim, Kültür ve Sanat Günlerinde Yarışmalar ve Etkinlikler Kategorisi bulunmaktadır. Yarışmalar Kategorisinde; 10 çeşit yarışma bulunmaktır. Bunlar; Dergi Yarışması, Afiş Yarışması, Hüsn-i Hat Yarışması, Ebru Yarışması, Tezhip Yarışması, Fotoğraf Yarışması, Resim Yarışması, Karikatür Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Bilim ve Teknoloji Yarışmasıdır. Etkinlikler Kategorisinde; 7 çeşit etkinlik bulunmaktır. Bunlar; Kitap, Çinicilik, Minyatür, Türk Tasavvuf Musikisi (solo/koro), Ney (solo), Mehter ve Tiyatro etkinlikleridir.

 • Öncü İmam-Hatipler Projesi
  Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve bağımsız İmam-Hatip Ortaokullarında ders programlarının yanında öğrencide görev / sorumluluk bilinci ile kendine güven duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik olarak "bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek" alanlarında düzenlenen ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışı düzeydeki yarışmalara öğrencilerin katılımını teşvik etme ve okullardaki eğitim kalitesini artırma düşüncesiyle okullar arası rekabet ortamı oluşturmak, kurumsallaşma ve kurum kültürünü artırıcı faaliyetlerde bulunmak; okul yönetimi, öğretmen, öğrenci, aile ve çevre işbirliğini sağlamaktır. Projenin Şartnamesi: ihl.istmem.com/oncu_sartname.pdf

 • Amme Cüzunu Ezberden Okuma Yarışması
  Tüm İmam Hatip Orta okullarındaki öğrencilerin katılacağı yarışmada Amme Cüzunu ezberleyen öğrencilerden ilk 3'e umre, 4.-10. lara çeyrek altın verilecektir.

 • 4. Yaşadıkça Okumak Kitap Okuma Yarışması
  Anadolu ve Düz İmam Hatip Liselerinde düzenlenen yarışmaya 9.-10.-11. ve 12. sınıflar katılmaktadır. Belirlenen kitapları okuyan gençler, belirlenen tarihte yapılacak çoktan seçmeli sınavla çeşitli ödüller kazanacaklardır.

 • TARİHE YOLCULUK SERGİSİ
  Müdürlüğümüz ve İBB Gençlik Meclisi işbirliği ile İstanbul'un 40 fotoğrafından oluşan "Tarihe Yolculuk" isimli sergi belirlenen 20 okulda MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde okul müdür ve öğretmenlerinin denetim ve gözetim ve sorumluluğunda sergilenmesi planlanmıştır.

 • ÖĞRETMENİN KİMYASI PROJESİ
  Müdürlüğümüz ve Öğretmen Akademisi Vakfı arasındaki işbirliği ile kimya öğretmenlerinin yaratıcı fen ve kimya eğitimi yöntemlerini uygulayarak öğrenecekleri ve okullarına döndüklerinde bu yöntemleri kullanabilmelerine yönelik bir eğitim çalışmasıdır. Söz konusu eğitim 2 gün ve ücretsiz olarak tasarlanmış olup 29-30 Kasım tarihlerinde Elite Word Business Hotel de yapılması planlanmıştır. Eğitimlerde ÖRAV'dan 2 tane tam zamanlı ve 9 tane kısmi zamanlı eğitimci ile Boğaziçi Üniversitesinden biri programın hazırlanmasında danışman olarak çalışan 3 kişilik deneyimli bir ekip görev alacak ve uygulama etkinliklerinde destek vereceklerdir. Yapılması planlanan çalışmalar, kimya eğitiminin sınıflarda öğrencilere alışılmış metodların dışında ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde aktarılması için neler yapılabileceğine dair uygulamalı örnekler içermektedir.

 • TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GÜNÜMÜZE DİNOZORLAR
  Müdürlüğümüz ve Talya Eğlence-Müze ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile öğrencilerimizin gerek ülkemizde benzeri olmayan kapsamda, birebir boyutlarıyla dinozor iskelet, rölyef ve fosillerinden oluşan geniş dinozor müzesi,; gerek bir fantastik yolculuğu sembolleyen Türkiye'nin en büyük 4 boyut-6 efektli sineması, gerekse bir senaryo eşliğinde deneyimli rehberlerin, ana sınıfından lise son sınıfa kadar geniş bir yelpazede yaş grubuna uygun formatta anlatımlarıyla eşlik ettiği toplam 5 üniteden oluşan bilim merkezi turu ile soyları tükenmiş olan dinozorları inceleyerek onların yaşamları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Proje kapsamındaki çalışmalardan 5000 öğrencimiz ve öğrencilerden sorumlu öğretmenlerimiz ( 1/10) ücretsiz olarak yararlanacaktır.

 • İŞİMİZ OKUMAK PROJESİ
  Okul çağında olup ders saatleri dışında veya hafta sonu ailesine yardımcı olmak amacıyla sokakta çalışan öğrencilerin okul-aile işbirliği içerisinde çalışmalarını bırakarak tamamen okula devamlarının sağlanması. Aile eğitimleri, öğretmen bilgilendirme seminerleri; öğrenciler için drama atölyesi çalışmaları, güncel film gösterileri, müze ziyaretleri, üst düzey lig maçları ve basketbol maçlarının izlenmesi, yıl sonunda yapılan çalışmaların farklı sokaklarda belirlenen noktalarda sergilenmesi ile okula aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik bir projedir. Projeye dezavantajlı bölgelerdeki okullar ve öğrencileri katılmaktadır. 2010-2014 yılları bilgilerine göre ulaşılan 4019 öğrenciden 524'ü çalışmayı bırakarak tamamen okumaya yönelmesi sağlanmıştır.

 • BEYAZ GEZİ ORGANİZASYONU - KENTLİLİK BİLİNCİ GEZİLERİ
  Ortaöğretim öğrencilerimizde kentlilik bilincinin kazandırılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Başkanlığının Beyaz Gezi Organizasyonu olarak şehir gezileri planlanmıştır. Gezi güzergahı olarak Panaroma 1453 Müzesi- İBB Proje Tanıtım Merkezi-Miniatürk belirlenmiştir. Belirlenen okullarımız takvim doğrultusunda belediyenin ulaşım imkanları ile sağlanmaktadır.

 • MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKLERİNDE İLK BEŞ YILI- FIRSTMATH- PROJESİ
  Mesleğinin ilk beş yılındaki matematik ve sınıf öğretmenlerinin mesleki inanışları, bilgileri, öğrenim durumları ve öğretmenlik davranışları incelenerek matematik öğretme üzerine olan gelişimleri sorgulanacaktır. Bu kapsamda belirlenen okullardan çalışmaya katılan öğretmenlerimize proje tanıtımı, matematik öğretiminde modelleme ve materyal tasarımı konularını içeren bir günlük çalıştay planlanmıştır.

 • MAVİ KUŞAK HAREKETİ -İSTANBUL BOĞAZI
  İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İle DenizTemiz Derneği/ TURMEPA arasında "Mavi Kuşak Hareketi -İstanbul Boğazı '' projesi işbirliği protokolü 11.11.2014 tarihinde imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına dayanılarak İstanbul Boğazı'nın önemini, ekosistemin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekerek, eğitim ve etkinliklerle gelecek kuşakları bilgilendirmek, İstanbul Boğazı'nın korumayı, kirlenmesini engellemeyi görev edinecek, sorumluluk sahibi Mavi Kuşaklar yetişmesini sağlamak projenin öncelikli amacıdır. Aynı zamanda, proje kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki kirliliğe ve ekosistemin karşılaştığı tehditlere dikkat çekerek, eğitim faaliyetleri aracılığıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını yürütmek projenin diğer temel amaçlarını oluşturmaktadır. Proje kapsamında 8 ilçemizde (Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy ve Tuzla) ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine eğitici eğitimleri verilecek ve devamında öğrencilerine ulaşılarak İstanbul Boğazı'ndaki kirliliğe ve ekosistemin karşılaştığı tehditlere dikkat çekilecek, eğitim ve proje kapsamında yürütülecek etkinlikler aracılığıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

 • MÜZE EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ
  İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İle Rahmi M. Koç Müzesi Arasında Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Müze Eğitimi İşbirliği Protokolü 07.11.2014 tarihinde imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereğince öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik bilimsel ve sosyal alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak, çağdaş eğitime katkıda bulunmak ve toplum hizmeti sunmak gayesiyle bu protokol imzalanmıştır. Proje kapsamında toplam 16000 öğrencimiz, Rahmi M. Koç müzesi koleksiyonunda yer alan öğretim programı konularına hitap eden uygulamalardan ücretsiz olarak yararlanacaktır. Aynı zamanda öğrencilerimize rehberlik eden yönetici ve öğretmenlerimiz de bu kapsamda değerlendirilecektir.